Tag: hiếp vợ bạn

Ông sếp tới nhà hiếp vợ nhân viên

Ông sếp tới nhà hiếp vợ nhân viên, Cô bị đe doạ bởi sự cưỡng bức của  sếp chồng cô. Một ngày nọ, chồng của Misora được đưa tới nhà ông chủ, khi ông đến với đồng nghiệp, ông chủ đang đứng trước vẻ đẹp của vợ vợ ông, ô...